• Zwroty i reklamacje

Polityka zwrotów - gwarantowane 14 dni na zwrot

Na podstawie obowiązującej ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (przykładowy formularz odstąpienia od umowy ) należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@vetouson.pl lub drogą pocztową na wskazany adres do zwrotów lub też dołączyć je do zwracanego towaru.

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

Adres do zwrotu:  

Vetouson Sławomir Ćwik

Ul. Na Buczków 4

32-700 Bochnia

tel. 533 199 409

mail: sklep@vetouson.pl


Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez
podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Procedura reklamacyjna

W przypadku reklamacji zachęcamy najpierw do kontaktu mailowego na sklep@vetouson.pl lub telefonicznego +48 533 199 409 - postaramy się pomóc bez konieczności odsyłania towaru.

Czas na reklamację z tytuły rękojmi to 2 lata. Rękojmia jest wyłączona dla przedsiebiorców.

Na wszystkie produkty pod marką VETOUSON udzielamy 24 - miesiącznej gwarancji.

 

Procedura rozpatrywania reklamacji 

 

  • Reklamowany towar należy odesłać na adres: Vetouson Sławomir Ćwik, Na Buczków 4, 32-700 Bochnia, tel. 533 199 409

  • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru - Prosimy wypełnić formularz reklamacyjny 
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni.
  • Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy  serwisowej.  

  • Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

  • Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.  

  • Dostarczony sprzęt powinien być właściwie zapakowany tak aby żaden element nie uległ uszkodzeniu
  • Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria  mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).  

  • Klient zoobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową) 

  • Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.